Jiu Jitsu For Children Online | Jiu Jitsu Classes | MILO® Philippines

Quezon City Sports Club

Beginners Jiujitsu Fitness

Wednesdays, 9:30am

Enrollment Ongoing

For further details please contact:

Carlo Pena
09175374402

Advanced Jiujitsu Fitness

Saturdays, 10:00 AM

Enrollment Ongoing

For further details please contact:

Carlo Pena
09175374402

Advanced Online Jiujitsu (w/ Partner)

Saturdays, 11:00 AM

Enrollment Ongoing

For further details please contact:

Carlo Pena
09175374402