Ang galing ng anak mo, wala sa bola, wala sa sapatos – nasa araw-araw niyang energy.  
 
Bigyan mo siya ng new MILO. Ginalingan ito with more Chocomaltee taste, and more B-Vitamins for #ChampionEnergy. Ito ang Chocomaltee milk drink na perfect for your champ.  
 
Dahil #AngChampionGinagalingan.